TÜSEB / Ar-Ge Faaliyetleri / Ar-Ge Direktörü

Ar-Ge Direktörü

Koordinatörlük
Koordinatör

Dr. Gülhas SOLMAZ

Araştırmacı

gulhas.solmaz@tuseb.gov.tr

Koordinatör

Gizem TURAÇ KARAKURT

Uzman

gizem.karakurt@tuseb.gov.tr