TÜSEB / Ar-Ge Faaliyetleri / Klinik Araştırmalar Koordinatörlüğü

Klinik Araştırmalar Koordinatörlüğü

11. Kalkınma Planı çerçevesinde klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesinin sağlanması, klinik araştırmaların Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması, klinik araştırma konusunda farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. TÜSEB’e verilen yetkilerle Türkiye’deki klinik araştırma merkez sayılarının, kalitesinin ve katma değerinin arttırılması planlanmaktadır.

Klinik araştırma yapmak isteyen araştırmacıların çalışmaları gerçekleştirecekleri kurumlara yönlendirilmesi, çalışmaların bir kamu kuruluşu olan TÜSEB çatısı altında takip edilmesi ve desteklenmesi, yeni altyapıların şekillendirilmesi, ihtiyaç halinde bütçe ve merkez izni süreçlerinin yönetilmesi, protokol yazımı, etik kurul süreçleri, mevzuat/onay/izin süreçleri gibi konularda destek sunacaktır. Bu süreçlere ek olarak, kurulan bu merkez klinik araştırma paydaşlarını bilgilendirecek ve yönlendirecek hasta veri kümeleri sağlamayı amaçlamaktadır.

TÜSEB Klinik Araştırmalar Merkezi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Koordinatörlük
Koordinatör

Batuhan YEŞİLYURT

Uzman

batuhan.yesilyurt@tuseb.gov.tr

Koordinatör

Büşra GÜMÜŞ

Uzman

busra.gumus@tuseb.gov.tr