TÜSEB / Ar-Ge Faaliyetleri / Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Ar-Ge Koordinatörlüğü

Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Ar-Ge Koordinatörlüğü

TÜSEB bünyesinde gerçekleştirilen yeni yönetimsel yapılanma ile birlikte tıbbi cihaz ve biyomalzemelerin yerli üretim kapasitesinin arttırılması için sürdürülebilir stratejiler geliştirilmiştir.Bu amaçla faaliyet gösteren TÜSEB Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Ar-Ge Koordinatörlüğü; kısa, orta ve uzun vadede yerli üretimin arttırılmasına yönelik tüm paydaşlarla koordineli çalışmalar yürütmektedir.

Koordinatörlük
Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH

Koordinatör

yeliz.merih@tuseb.gov.tr

Koordinatör

Ayşegül ALİOĞULLARI

İdari Personel

aysegul.aliogullari@tuseb.gov.tr

Koordinatör

Aytül SEZER

İdari Personel

aytul.sezer@tuseb.gov.tr

Koordinatör

Semra KESKİN

İdari Personel

semra.keskin@tuseb.gov.tr