TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / 1. Ulusal Sağlıkta Yapay Zekâ Öğrenci Kongresi

1. Ulusal Sağlıkta Yapay Zekâ Öğrenci Kongresi

1. Ulusal Sağlıkta Yapay Zekâ Öğrenci Kongresi, 29-30 Ocak 2022 tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmacıları arasında TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da yer aldı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Akdoğan açılış konuşmasında dünyada ve ülkemizde sağlıkta yapay zekânın önemine ilişkin bilgiler verdi. Yapay zekânın matematiksel modellenemeyen problemlerin çözümünde etkili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akdoğan, sağlıkta yapay zekâ kullanımının sağlık profesyonelleri ve mühendisler arasındaki iş birliği ile ileriye doğru taşınacağını sözlerine ekledi. Bu noktada TÜSEB Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ortak çalışmaları ile TÜSEB tarafından sağlıkta yapay zekâ projelerine destek verildiğini belirtti. TEKNOFEST kapsamında geçen yıl ilk kez Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ile bu alandaki destek uygulamalarından kısaca bahsederek katılımcıları bu yıl Karadeniz’de yapılacak TEKNOFEST’te davet etti.

1. Ulusal Sağlıkta Yapay Zekâ Öğrenci Kongresi’nde, sağlık alanında robotik cerrahi ve yapay zekâ tabanlı uygulamalara, Start-Up örneklerine ve kamuda bilgi sistemlerinin yapay zekâ temelli dijital dönüşümüne yönelik paylaşımlarda bulunuldu.