TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / 2021 Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Projeleri Çalıştayı

2021 Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Projeleri Çalıştayı

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TEKNOFEST kapsamında sağlıkta yapay zeka teknolojilerinin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen yapay zeka projelerinin ele alındığı “2021 Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Projeleri Çalıştayı”na katıldı.

TÜSEB’den ve Sağlık Bakanlığından yetkililerin bir araya geldiği bilimsel etkinlikte açılış sunumu Prof. Dr. Akdoğan tarafından gerçekleştirildi. Açılış sunumunun ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM) Ulusal Projeler Koordinatörü Yasin Yarbay ve SBSGM Ulusal Projeler Yönetim Koordinatörlüğünde Danışman Emrah Karakaş tarafından gerçekleştirilen sunumlarda Sağlık Bakanlığının Teletıp uygulaması, Telesağlık,  Akademik Çalışma Platformu ve Merkezi Görüntü Arşivi hakkında bilgi paylaşımları yapıldı.

Çalıştay’da, TÜSEB ve SBSGM arasında sağlıkta yapay zeka ve dijital dönüşüm projeleriyle ilgili görüş, öneri ve işbirliklerinin üzerinde duruldu.