TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / 40. Ulusal ve 1. Uluslararası Zeynep Kamil Jineko–Patoloji Kongresi

40. Ulusal ve 1. Uluslararası Zeynep Kamil Jineko–Patoloji Kongresi

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 40. Ulusal ve 1. Uluslararası Zeynep Kamil Jineko–Patoloji Kongresi’ne katılım gerçekleştirdi. “Tanıdan Tedaviye Endometriozis ve Adenomyozis” teması ile 9-11 Haziran 2022 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşen kongrenin ikinci gün programında kongrenin açılış konuşmacısı olarak yer alan AKDOĞAN, konuşmasında TÜSEB proje destek programlarını, TÜSEB’in sağlık ekosistemindeki önemini ve sağlık profesyonelleri ile sağlık ekosisteminde karar verici devlet kurumları arasında ara yüz olma misyonunu değerlendirdi.