TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / BIO Türkiye’21 Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi

BIO Türkiye’21 Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, İvek Vakfı tarafından bu yıl 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak ikincisi düzenlenen ve içerisinde “Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi”, “StartHUB” ve “BioSphere” gibi etkinliklerin olduğu BIO Türkiye’21 organizasyonuna katıldı.

Program çerçevesinde Prof. Dr. Akdoğan, ilk olarak Ankara Şehir Hastanesinde “BioSphere” çatısı altında düzenlenen “Kamu-Endüstri Toplantıları”na iştirak etti. Sektör paydaşlarıyla bir araya geldiği etkinlikte “Sağlığın Ar-Ge’sinde Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bunun ardından BIO Türkiye organizasyonunun açılış konuşmalarından birini yaptı.

Açılış konuşmasının sonrasında BIO Türkiye Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında “Biyolojik Biyoteknolojik Ürünler Aşılar, Aşı Üretim Teknolojisi ve COVID-19” başlıklı online düzenlenen oturumda  “Yapay Zeka Çağında Sağlıkta Bilimden Teknolojiye Dönüşüm Sürecinde TÜSEB” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda TÜSEB’in görevlerini, bünyesindeki enstitüleri, yapay zekanın sağlık alanında stratejik kullanımına ve önemine ilişkin bilgi ve tecrübelerini dinleyicilere aktardı.

Son olarak Akdoğan, “BioSphere” çatısı altında çevrim içi olarak düzenlenen "Sağlık Biyoteknolojisi Alanında Ar-Ge, Ür-Ge Destek Mekanizmaları ve Geri Ödeme Sistemi: Sorunlar ve İhtiyaçlar" başlıklı panele katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bu panelde sağlıkta Ar-Ge faaliyetleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu.