TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / BİOEXPO

BİOEXPO

Biyoteknoloji ve Biyobenzer İlaçların tematik olarak işlendiği BIOEXPO Yaşam Bilimleri Platformu 7-9 Nisan 2021 tarihleri arasında TÜSEB, TİTCK ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı katkıları ile düzenlendi. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan “ Biyobenzer İlaçlarda Ar-Ge’den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”nun açılış konuşmasın yaptı.