TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / BIOEXPO 2021 Aşı Sempozyumu

BIOEXPO 2021 Aşı Sempozyumu

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde BioExpo kapsamında çevrim içi gerçekleşen Aşı Sempozyumu’na katıldı. Programın açılış konuşmaları TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Akdoğan, TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Kübra Elçioğlu ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir Sezer tarafından yapıldı. Prof. Dr. Akdoğan açılış konuşmasında COVID-19 pandemisinin sağlık, bilim ve teknolojilerine getirdiği ivmeden, TÜSEB’in bu süreçte aşılarla ilgili yaptığı nitelikli Ar-Ge çalışmalarından bahsetti. TÜSEB’in yerli aşı çalışmalarına vermiş olduğu destekleri vurgulamakla birlikte ilk yerli inaktif COVID-19 aşımız TURKOVAC’ın rapel doz (3. doz) klinik çalışmaları hakkında da bir müjde verdi.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Akdoğan’ın moderatörlüğünde “COVID-19’a Karşı Türkiye’de TÜSEB Desteği ile Geliştirilen Aşı Çalışmaları” isimli oturuma geçildi. Oturumda; Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tarlan Mammedov, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kadir Turan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serap Derman, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Semra Aydın ve Nanografi A.Ş.’den Dr. Ahmet Çağlar Özketen sunumlarını gerçekleştirdi. 

BioExpo kapsamında düzenlenen Aşı Sempozyumu oturumunda COVID-19 salgını ile mücadelede TÜSEB tarafından desteklenen yerli aşı projeleri ve bu projelerin geliştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.