TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / DİJİTALİST 2022

DİJİTALİST 2022

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği tarafından düzenlenen DİGİTALİST 2022,   24-25 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gerçekleşen oturumlarda sağlık alanında dijitalleşme konusu; sağlıkta başarılı dijital ekosistem oluşturma, sağlıkta dijital dönüşüm gibi geniş kapsamlı başlıklar altında tartışıldı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın “Başarılı Dijital Sağlık Ekosistemi Oluşturma-1: Fonksiyonel Gereksinimler” konu başlıklı sunumu ile yer aldığı etkinliğin açılış oturumu olan “Dijital Konsey: Başarılı Dijital Sağlık Eko Sistemi Nasıl Oluşturulur” konulu oturumda büyük verinin sağlıktaki kullanım alanları ile ilgili farkındalık oluşturulması, ekosistem oluşturularak multidisipliner iş birliği imkanlarının artırılması, verinin teknik standartlarının oluşturulması konuları ele alındı.

Dünyada en büyük sağlık verisinin Türkiye’ de olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan Akdoğan; Başarılı Dijital Sağlık Ekosistemi Oluşturma ’da veri toplama, işleme ve depolama, sağlık hizmet sunumunda yapay zekanın etkin kullanılması, dijital ekosistemin diğer sistemlerle entegrasyonu ve iletişimi, telesağlık ve medikal nesnelerin interneti konularının önemine dikkat çekti.

Sağlıkta dijitalleşme konusunda TÜSEB’ in etkinliklerine de değinen Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsünden, TÜSEB’in akademi ile özel sektöre yönelik proje destek programlarından ve TEKNOFEST kapsamında yürütülen Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmalarından bahsetti.