TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı Endonezya’da Gerçekleştirildi

G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı Endonezya’da Gerçekleştirildi

G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı ve 1. Finans ve Sağlık Bakanları Ortak Toplantısı 20-21 Haziran Tarihlerinde Endonezya’da “Küresel Sağlık Mimarisinin Güçlendirilmesi” teması ile gerçekleştirildi.

Türkiye’yi temsilen toplantıya katılan delegasyonun Başkanlığını T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga TOLUNAY yaptı. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN’ın da bulunduğu delegasyonda T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesinden Başkan Yusuf Irmak ve Hikmet Güner de yer aldı. Toplantıda tek sağlık, genomik data paylaşımı, antimikrobiyal direnci konuları ele alındı. 

Endonezya ziyaretinde TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN tarafından Endonezya Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Müdürü Rizka ANDALUCIA ile ikili görüşme sağlandı. Görüşmede TURKOVAC başta olmak üzere, TÜSEB ve enstitüleri ile ilgili iş birlikleri ve gelecekte yapılabilecek ortak çalışmalar istişare edildi. 

TURKOVAC ve TÜSEB tarafından geliştirilen tanı kitlerinin yaygınlaştırılması ana gündem konuları olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirildi.