TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / HIMSS+Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı

HIMSS+Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı

Sağlık hizmetlerinin bilişim teknolojileriyle buluştuğu “HIMSS+Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı” bu yıl 17-19 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Sağlıkta Robotlar Çağı Başladı mı? Robotik Teknolojiler ve Sağlığın Geleceği” isimli panelde konuşmacı olarak yer aldı. Buharlı makinelerin icadı ile Endüstri 1.0,  elektrikli makinelerin icadı ile Endüstri 2.0 ve robotik teknolojiler ile Endüstri 3.0’ın başladığını belirttiği konuşmasını robotik sistemlerin sağlık hizmetlerine sağladığı katkılara değinerek sürdürdü.

Mühendisler ve sağlık profesyonelleri arasındaki iş birliğinin önemini belirten Prof. Dr. Akdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sağlık alanında ortaya çıkan problemleri, mühendislik alanındaki çalışmalarla eşleştirdiğinizde çözüme ulaşmak aslında çok kolay.” Bunun yanı sıra konuşmasında “Biyomekatronik”in önemini de belirtti.  Önümüzdeki yılların ve geleceğin bu alanda olduğunu, yeni hikayeler oluşturabilmek için hekimlerle mühendisleri bir araya getirecek platformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 

Etkinlikte kıymetli bilim insanlarımızın uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlayacak nitelikli çalışmalarına verilen “TÜSEB Teşvik Ödülleri”nin ödül töreni de gerçekleştirildi.  TÜSEB 2021 Teşvik Ödülleri 5 bilim insanına verildi. Prof. Dr. Akdoğan’ın sunumuyla, ödül alan bilim insanları Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Tolga Çukur, Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinden Doç. Dr. Işıl Gazioğlu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acar’a ödülleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından takdim edildi.