TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi

II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi

16-18 Nisan tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneğinin katkıları ile "COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları" ana teması ile düzenlenen II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜSEB’ in destek verdiği kongreye, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan “TÜSEB, Siber Vatan ve Sağlıkta Yapay Zeka” sunumu ile katıldı.

TÜSEB tarafından kongre kapsamında düzenlenen, oturum başkanlığını TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın yaptığı Türkiye Sağlık Ekosisteminde Yapay Zekânın Yeri uydu sempozyuma, Prof. Dr. Bahriye Akay “ Sağlık Alanındaki Yapay Zeka Çözümleri ile İlgili Riskler ve Önlemler ” Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan “ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Yapay Zeka Uygulamaları ” Prof. Dr. Kazım Yalçın Arğa “Genomik ve Klinik Tanı ve Tedavi Süreçlerinde Yapay Zekanın Rolü” sunumu ile katıldı.

Üç gün süren kongre boyunca bilim insanları, uzmanlar sağlıkta yapay zeka teknolojilerinin ve zeki teknikler temelli sistemlerin gelişimi ve gelecekte bizleri nelerin beklediği ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı.