TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi

III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi

III. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi kapsamında düzenlenen ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Rehabilitasyon Robotlarında Yapay Zekâ Kullanımı ve Geleceği” konulu TÜSEB oturumu 12 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan “Yapay Zekâ Tabanlı Rehabilitasyon Teknolojileri ve TÜSEB’in Rolü” başlıklı konuşmasında; rehabilitasyon süreçleri, bu süreçlerde robotik ve yapay zekânın bugünü ve geleceği, tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinde yapay zekânın rolü, TÜSEB proje destek programları ve rehabilitasyon süreçlerinin geliştirilmesinde TÜSEB’in rolü ve çalışmaları konularında katılımcıları bilgilendirdi.