TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / Sağlıkta Yapay Zekâ Seminer Serisi

Sağlıkta Yapay Zekâ Seminer Serisi

Sağlıkta Yapay Zekâ Seminer Serisi’nin ilki TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisinde gerçekleştirildi. 

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan; yapay zekânın tanımı ve teknikleri ile yapay zekâda yeni eğilimler, uzman sistemlerin yapısı ve özellikleri, uzman sistem geliştirme adımları, mühendislik uygulamaları, fizyoterabotun yapısı ve işleyişi, roboterapi gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.