TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı ortaklığıyla, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen “Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması”nda açılış konuşmasını TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan yaptı. Prof. Dr. Akdoğan, açılış konuşmasında yapay zekanın günümüzde kazandığı ivme ve sağlıkta kullanımı -en önemli uygulama alanlarından biri- hakkında bilgi verdi. 

Görüntüleme ve sınıflandırmanın değerlendirildiği yarışma kapsamında konuşan Prof. Dr. Akdoğan konunun önemine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zeka, matematiksel modellenemeyen problemlerin çözümünde son derece etkili bir metodoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün gelmiş olduğumuz noktada, özellikle son 5 senede, özniteliği sınıflandırma ihtiyacı duymaya başladık.”

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması iki oturumda tamamlandı. Yarışmanın ilk oturumunda, normal bir BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntüsü ile inmeli bir hasta BT görüntüsünün sınıflandırılması; ikinci oturumunda, tıkayıcı ya da kanayıcı tip BT’nin sınıflandırılması istendi. Ayrıca bu yarışma kapsamında süre, beden dili, dinleyiciye karşı tutum, sunum akıcılığı gibi yarışmacıların çeşitli yeteneklerinin değerlendirildiği “En iyi sunum yarışması” da yapıldı.