TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu

Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu

TÜSEB Başkanı Prof Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (USHAŞ) organizasyonu ile İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu”nda yer aldı. Foruma, Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra her iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı. 

Prof. Dr. Akdoğan, Dijital Sağlıkta Birleşik Krallık-Türkiye İş Birliği başlıklı “Genomik Çalışmaları” panelinde yer aldı. Bu panelde TÜSEB’in görevleri ve bünyesinde yürütülen güncel bilimsel çalışmalar hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Akdoğan dijital sağlık teknolojileri, genom araştırmaları ve farmasotikler özelinde yürütülen bu çalışmalarda gelinen son noktayı katılımcılar ile paylaştı.

Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu’nda, bilimsel ve teknolojik iş birliklerine yönelik yeni fırsatlar müzakere edildi.