TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi 2021

Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi 2021

Ana tema olarak, “COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Politikaları”’nın belirlendiği Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi 2021’de, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “ COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Endüstrisi Politikaları” başlıklı oturumda TÜSEB çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.