TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / TÜSEB Destekli Covid-19 Aşı Projeleri Çalıştayı

TÜSEB Destekli Covid-19 Aşı Projeleri Çalıştayı

21-22 Mart tarihlerinde Ankara Aziz Sancar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde TÜSEB tarafından desteklenen aşı adaylarında gelinen son durumu değerlendirerek, bilimsel tecrübelerin paylaşılması amacı ile “TÜSEB Destekli COVID-19 Aşı Projeleri Çalıştayı” düzenlendi. 

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın açılış konuşması ile başlayan İki gün süren çalıştay kapsamında, aşı adayı projelerde Ar-Ge faaliyetlerinden hayvan deneyleri ve klinik çalışmalara kadar aşı ekipleri karşılaşılan sorunları ve çözümleri tartışarak bilgi ve tecrübe alışverişinde bulundu. Çalıştay; TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın biyoteknolojide AR-GE faaliyetlerinin önemi üzerine yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.