TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / TÜSEB Future Health - Geleceğin Sağlık Teknolojileri Zirvesi

TÜSEB Future Health - Geleceğin Sağlık Teknolojileri Zirvesi

MMG EURITECH- Avrasya Arge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi ve Sergisi 01-03 Haziran 2022 tarihleri arasında Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen alt zirvelerden biri olan ve TÜSEB himayesinde organize edilen “TÜSEB Future Health- Sağlık Zirvesi”nin açılışını TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN “2050’ye Doğru Sağlık Bilim ve Teknolojilerinde Türkiye’nin Yol Haritası” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. AKDOĞAN konuşmasında 2050'ye doğru sağlık alanını etkileyecek faktörleri 26-27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen TÜSEB Strateji ve Vizyon Çalıştayı çıktıları üzerinden değerlendirirken, ‘Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Hayvanlar’ açılımıyla ‘Tek Sağlık’ kavramını ortaya koydu.