TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / TÜSEB Strateji ve Vizyon Çalıştayı

TÜSEB Strateji ve Vizyon Çalıştayı

TÜSEB, 2040 projeksiyonu için sağlık alanındaki paydaşlarının katılımı ile TÜSEB Strateji ve Vizyon Çalıştayını gerçekleştirdi.

Çalıştay, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan liderliğinde 26-27 Mart tarihlerinde; bakanlıklar, sağlık kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

TÜSEB’in ülkemizin yerlileşme ve millileşme hedefinden hareketle sağlık bilim ve teknolojilerine katkı sağlamak misyonu ile düzenlediği ve açılış konuşmasını TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın gerçekleştirdiği çalıştayda, iki gün boyunca uzmanlar grup çalışmaları ile sağlık ekosistemine katkı sağlayacak senaryoları ve sonuçlarını tartıştı, görüş alışverişinde bulundu.