TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / TÜSEB TÜSPE Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi

TÜSEB TÜSPE Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi

TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün, USHAŞ iş birliği ile gerçekleştirmiş olduğu “TÜSEB TÜSPE Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi 2022” başarıyla tamamlandı.

Kongre kitapçığı, kongre bildiri özetleri kitabı, kongre kitabı ve kongre sunumları yakında https://www.tuseb.gov.tr/tuspe/kongre-yayinlari internet sayfasında paylaşılacaktır.