TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / Ulusal Dijital Sağlık ve İnovasyon Sempozyumu

Ulusal Dijital Sağlık ve İnovasyon Sempozyumu

Türk Kardiyoloji Derneği Dijital Sağlık Proje Grubu tarafından düzenlenen Ulusal Dijital Sağlık ve İnovasyon Sempozyumu 04-05 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. TÜSEB Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE)’nün sağlık bilimi ve teknolojilerinin geliştirilmesinde yapay zekâ ana teması ile destek verdiği sempozyumun “Dijital Dünya, Dijital Sağlık ve Türkiye” başlıklı açılış oturumunda TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan “Yapay Zekâ Tabanlı Sağlık Teknolojileri ve TÜSEB'in Rolü” başlıklı konuşması ile yer aldı. 

Prof. Dr. AKDOĞAN, sağlık alanında dijital dönüşüm, tele-tıp ve tele-sağlık uygulamaları, klinik karar destek sistemleri konuları başta olmak üzere tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık süreçlerinde dijital dönüşümün sağlık alanında etkilerini ele aldığı konuşmasında sağlıkta dijitalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB’in rolüne de değindi.