TÜSEB / Başkanlık / Akademik ve Bilimsel Etkinlikler / Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Mini Sempozyum Serisi-6

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Mini Sempozyum Serisi-6

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB’in ev sahipliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği’nin “Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ve Yapay Zeka Çözümleri” ana teması ile düzenlediği Sağlıkta Yapay Zeka Mini Sempozyum Serisi’nin altıncı sempozyumunda açılış konuşması gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Akdoğan, TÜSEB’in bünyesinde yer alan Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü’nün hedeflerini, (TÜYZE)  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen iş birliklerini ve dijital sağlık ekosisteminin önemini belirtti. 

TÜSEB’in sağlıkta yapay zeka alanında 2022 vizyonundan da bahsettiği konuşmasında Prof. Dr. Akdoğan, “TÜSEB olarak, özellikle Ocak 2022’den itibaren, sağlık profesyonellerimizi, mühendislerimizi ve mühendislik disiplininden gelen akademisyenlerimizi ortak bir platformda buluşturmak, bu ortak platformun çıktılarının, dijital sağlık ekosistemimize katkı sağlamasına imkan verecek şekilde çalışmalar yapmak ve Ar-Ge projelerini desteklemek üzere yeni programları hayata geçirecek olduğumuzun müjdesini buradan vermek istiyorum.” dedi.

5 oturumda gerçekleştirilen mini sempozyumda sağlıkta yapay zeka uygulamalarına yönelik güncel çalışmalar ele alındı.