TÜSEB / Duyurular / Banka Promosyonu İhale İlanı (27.11.2020)

Banka Promosyonu İhale İlanı (27.11.2020)
Kurumun Adı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Adresi Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi No:71/ 1 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon 02165472600
Elektronik Posta Adresi satinalma@tuseb.gov.tr
Web Sitesi Adresi https://www.tuseb.gov.tr/
İhale Konusu Banka Promosyon İhalesi
İhale Usulü 4734 sayılı Kanuna tabi olmadan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
Kurumda Çalışan Sayısı 69
Mevcut Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı (2020/Kasım) 411.959,56 TL
Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi
Toplantı Salonu
Promosyon İhalesi Tarihi ve Saati 04.12.2020 Cuma Günü, Saat 10:00

Banka Promosyonu İhale Komisyonu tarafından Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartname hazırlanmış, ihalenin yukarıda belirtilen tarihte kapalı zarf ve açık artırma usulüyle yapılmasına, ihale ilanı ve eklerinin Başkanlığımız internet adresinde yayınlanmasına ve ilgili bankalara davet mektubu gönderilmesine karar verilmiştir.

BANKA PROMOSYON İHALESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
1. Banka Promosyon İhalesi, ekte yer alan şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.
2. Banka Promosyon İhale şartnamesi ve diğer belgeler idareden istenebilir.
3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile belirlenecektir.
4. Örneğine uygun olarak doldurulacak Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu, Teklif Mektubu
ile birlikte teslim edilecektir.
5. İstekli bankalar ekte örneği sunulan Teklif Mektubuna uygun şekilde tekliflerini kapalı zarf içerisinde hazırlayarak 04.12.2020 tarihi Cuma günü, saat 10:00’a kadar TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi Toplantı Salonu’nda Komisyon Başkanlığı’na tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. İsteklilerin huzurunda teklifler açılarak (şartname hükümlerine ve teklif formatına uyan bankaların) okunacaktır. İhale tarih ve saatinden sonra sunulacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Alınan teklifler huzurda açıklandıktan sonra oturuma ara verilecektir. Teklifler BAŞKANLIK tarafından değerlendirildikten sonra geçerli teklif mektubu sahiplerinin hepsi aynı gün saat 11:00’da açık artırmaya alınacaktır.
7. Teklif zarfları, komisyon ve banka yetkililerinin huzurunda açılarak teklif edilen fiyatlar hazır bulunanlara duyurulacaktır.
8. İhaleye iştirak eden ve teklifi geçerli olan bankalardan, ilk sırada en düşük teklifi veren banka olmak üzere sözlü olarak teklif alınmaya başlanacaktır.
9. Açık Artırmada banka yetkilileri tekliflerini yineleyeceklerdir. İlk turda teklif veren bankalardan tek teklif kalana dek turlar halinde açık artırmaya devam edilecektir. Komisyon ihale sırasında tur bitimlerinde ihaleye ara verebilecektir.
10. Bankalar talep etmeleri halinde açık artırmanın herhangi bir turunda ihaleden çekilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKLER:
1. Banka Promosyon İhale Şartnamesi
2. Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği
3. Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği