TÜSEB / Duyurular / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu (İLAN NO: TÜSEB 2020-01)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu (İLAN NO: TÜSEB 2020-01)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu  (İLAN NO: TÜSEB 2020-01)

Başkanlığımız bünyesine işçi pozisyonunda personel alımı için; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden 05/10/2020 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilmiş ve 12/10/2020-16/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden işçi pozisyonları için adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin nihai liste İŞKUR tarafından 19/10/2020 tarihinde Başkanlığımıza bildirilmiştir. 

Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri 02/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim eden adayların ön değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Aşağıda isimleri yer alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır. Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte mülakat sınavı için hazır olmaları önemle duyurulur. Mülakat tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

Adaylar sınava kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ile gireceklerdir. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.


Aşağıdaki listede adı bulunmayan başvuru sahipleri, başvurdukları pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgelerini sunamamaları sebebiyle mülakata katılmaya hak kazanamamışlardır.

Mülakat tarihi: 12 Kasım 2020
Mülakat günü: Perşembe
Mülakat saati:  Aşağıdaki listede belirtilen saatte

Mülakat yeri: 
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71, Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0 216 547 26 00 (Dahili: 26 49)

 

MÜLAKAT SAATİ İŞKUR BAŞVURU  ÜNVAN KODU VE MESLEK POZİSYONU ADAYIN ADI SOYADI
Saat: 10:00-11:00 arası 00005722915 - İdari Büro Görevlisi

Zafer ERGİN

Saat: 10:00-11:00 arası 00005722920 - İdari Büro Görevlisi

Mehtap SERT

Sevay ŞAKAR

Saat: 10:00-11:00 arası 00005722923 - İdari Büro Görevlisi Yeşim KAYA
Saat: 10:00-11:00 arası 00005722916 - İdari Büro Görevlisi Özge EROL
Saat: 11:00-12:00 arası 00005722914 - İdari Büro Görevlisi

Mehmet Akif TEKEL

Nermin DUMAN

Tülay YİĞİT

Cihan ÖZCAN

Uğur GÜVEN

Hasan UÇAR