TÜSEB / Duyurular / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı (14.01.2021)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı (14.01.2021)

SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI İÇİN EVRAK TESLİM ÇAĞRISI

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında personel alım ilanı 26/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 04/01/2021-08/01/2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin nihai liste İŞKUR tarafından Başkanlığımıza bildirilmiştir.  Aşağıda belirtilen nihai listede yer alan adayların başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri en geç 28 Ocak 2021 tarihi saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT: Postada yaşanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

1. İş Başvuru Formu (Ek-1)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3.Yerleştiği pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.)

4. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya öncelik durumu belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir. Öncelik durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir.) (Yabancı dil şartı aranan pozisyonlara başvuru yapan adaylar için)

6. İş tecrübesi veya deneyim istenilen pozisyonlar için bunu kanıtlayıcı belgeler,

7. Sertifika, katılım belgesi vb. belgeler, (Adayların bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

8. Özgeçmiş (CV).

ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim Bilgileri:
Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71/1 34718 Kadıköy/İSTANBUL

http://www.tuseb.gov.tr

Telefon: 0 216 547 26 00