TÜSEB / Duyurular / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı (19.10.2020)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı (19.10.2020)

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında personel alım ilanı 05/10/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 12/10/2020-16/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin nihai liste İŞKUR tarafından Başkanlığımıza bildirilmiştir.  Aşağıda belirtilen nihai listede yer alan adayların başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri en geç 02 Kasım 2020 tarihi saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. 

NOT: Postada yaşanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

1. İş Başvuru Formu (İlan metninin en son sayfasında yer almaktadır). (Ek-1)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3. Yerleştiği pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.)

4. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya öncelik durumu belgesinin aslı yada noter onaylı örneği, (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir. Öncelik durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir.) (Yabancı dil şartı aranan pozisyonlara başvuru yapan adaylar için)

6. İş tecrübesi veya deneyim istenilen pozisyonlar için bunu kanıtlayıcı belgeler,

7. Sertifika, katılım belgesi vb. belgeler, (Adayların bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

8. Özgeçmiş (CV).

 

TÜSEB KADROSU İŞKUR BAŞVURU  ÜNVAN KODU VE MESLEK POZİSYONU ADAYIN ADI SOYADI
İdari Personel 00005722915 - İdari Büro Görevlisi

Mazlum SARI

Orhan Okan CİĞEROĞLU

Hakan BİLGİHAN

Zafer ERGİN

İdari Personel 00005722820 - İdari Büro Görevlisi

Mehtap SERT

Sevay ŞAKAR

Sevil YAKICI

Halil İbrahim GÜLTEKİN

İdari Personel 00005722914 - İdari Büro Görevlisi

Muhammet ÇAKIR

Mehmet Akif TEKEL

Asiye AYDIN

Ali ERGÜL

Hasan UÇAR

Uğur GÜVEN

Cihan ÖZCAN

Tülay YİĞİT

Nermin DUMAN

İdari Personel 00005722923 - İdari Büro Görevlisi

Pınar KORKMAZ KILIÇ

Yeşim KAYA

Mehmet Abdullah YANIKOĞLU

Damla GÜNDÜZ

İdari Personel 00005722916 - İdari Büro Görevlisi Özge EROL

 

İletişim Bilgileri:
Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71/1 34718 Kadıköy/İSTANBUL
http://www.tuseb.gov.tr
Telefon: 0 216 547 26 00

Evrak teslim çağrısı tam metni için tıklayınız.