TÜSEB / Genel Sekreterlik / Basın ve Tanıtım Müşavirliği

Basın ve Tanıtım Müşavirliği

  • Zeynep GÜNEŞ
  • Görevlerimiz

    MADDE 16 – (1) Basın ve tanım müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    1. Başkanlığın basınla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetleri Başkan tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
    2. Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin tanıtım işlerini yürütmek.
    3. Basın ve kurumsal ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.