TÜSEB / Genel Sekreterlik / Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Genel Sekreterlik / Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Fatih KARADEMİR

Fatih KARADEMİR

Dış İlişkiler Daire Başkanı

fatih.karademir@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • Özlem GÜLEÇ
 • Sezin ÜNAL
 • Görevlerimiz

  MADDE 12 – (1) Dış ilişkiler daire başkanlığının görevleri şunlardır

  1. Başkanlığın faaliyet alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları yapmak.
  2. İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek.
  3. Uluslararası nitelikte kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek.
  4. Başkanlığın yurt dışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.