TÜSEB / Genel Sekreterlik / Hukuk Müşavirliği

Genel Sekreterlik / Hukuk Müşavirliği

Orhan BOLAT

Orhan BOLAT

Hukuk Müşaviri

orhan.bolat@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
  • Av. Bayram KESKİN
  • Av. Çağatay Berk TEKİN
  • Av. Merve DÜLGEROĞLU
  • Av. Necmi AKSOY
  • Av. Süreyya SEREZ AKGÜL
  • Görevlerimiz

    MADDE 15 – (1) Hukuk müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar.