TÜSEB / Genel Sekreterlik / Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği

Muhammet SÖNMEZ

Muhammet SÖNMEZ

Hukuk Müşaviri

muhammet.sonmez@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
  • Necmi AKSOY
  • Görevlerimiz

    MADDE 15 – (1) Hukuk müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapar.