TÜSEB / Genel Sekreterlik / Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özge EROL

Özge EROL

Özel Kalem Müdürü

ozge.erol@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • Esma TÜRLÜOĞLU
 • İbrahim DEMİREL
 • Kemal KAPTAN
 • Görevlerimiz

  MADDE 17 – (1) Özel kalem müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  1. Başkanın çalışma programını düzenlemek.
  2. Başkanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
  3. Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.