TÜSEB / Genel Sekreterlik / Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

Genel Sekreterlik / Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

Batuhan YEŞİLYURT

Batuhan YEŞİLYURT

Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı

Ekibimiz
 • Duygu DURSUN
 • Büşra GÜMÜŞ
 • Gizem TURAÇ KARAKURT
 • Tuğçe İŞSEVER
 • Ayşegül ALİOĞULLARI
 • Aytül SEZER
 • Dilay TEKİNIŞIK
 • Mehtap SERT
 • Pervin ÇAKMAK
 • Sinem ASLANTÜRK
 • Zeynep Merve KOÇAR TOKMAK
 • Görevlerimiz

  MADDE 11 – (1) Proje yönetimi ve destek daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. TÜSEB’e yapılacak proje başvurularının ön kabulünü, proje tekliflerinin proje formuna uygunluğunu ve bütçe açısından ön değerlendirmelerini yapmak.
  2. Enstitülerin proje yönetimi konusunda, proje çalışanlarıyla, tüm paydaşlar arasında iletişimi ve projelerin koordinasyonunun etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  3. Projeler ve araştırma destek programları ile bunların başvuru tarihlerinin duyurularını yapmak, araştırmacıları bilgilendirmek (internet sitesi, toplantılar, seminerler ve benzeri).
  4. Proje sahiplerinin, idari prosedürler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri, mali konularda periyodik eğitimler düzenlenmesini sağlamak.
  5.  Projelere ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Başkana sunmak.