TÜSEB / Genel Sekreterlik / Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

Batuhan YEŞİLYURT

Batuhan YEŞİLYURT

Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı

Ekibimiz
 • Dr. Duygu DURSUN
 • Dr. Hülya KIRAY ÇARÇABUK
 • Uzm. Büşra GÜMÜŞ
 • Uzm. Fatih KARADEMİR
 • Uzm. Gizem TURAÇ KARAKURT
 • Uzm. Pınar ATAKUL
 • Uzm. Tuba ÖZBAY
 • Uzm. Tuğçe İŞSEVER
 • A.Mükremin ÇAKMAK
 • Ayşegül ALİOĞULLARI
 • Aytül SEZER
 • Mehtap SERT
 • Merve DEMİRÖZÜ
 • Zafer ERGİN
 • Görevlerimiz

  MADDE 11 – (1) Proje yönetimi ve destek daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. TÜSEB’e yapılacak proje başvurularının ön kabulünü, proje tekliflerinin proje formuna uygunluğunu ve bütçe açısından ön değerlendirmelerini yapmak.
  2. Enstitülerin proje yönetimi konusunda, proje çalışanlarıyla, tüm paydaşlar arasında iletişimi ve projelerin koordinasyonunun etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  3. Projeler ve araştırma destek programları ile bunların başvuru tarihlerinin duyurularını yapmak, araştırmacıları bilgilendirmek (internet sitesi, toplantılar, seminerler ve benzeri).
  4. Proje sahiplerinin, idari prosedürler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri, mali konularda periyodik eğitimler düzenlenmesini sağlamak.
  5.  Projelere ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Başkana sunmak.