TÜSEB / Genel Sekreterlik / Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

Güzen HOŞGÖR

Güzen HOŞGÖR

Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı

guzen.hosgor@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • Dr. Tunç TUNCEL
 • Dr. Duygu DURSUN
 • Dr. Hülya KIRAY ÇARÇABUK
 • Dr. Gülhas SOLMAZ
 • Uzm. Özben ÖZDEN
 • Uzm. Tuğçe İŞSEVER
 • Uzm. Pınar ATAKUL
 • Uzm. Fatih KARADEMİR
 • Uzm. Batuhan YEŞİLYURT
 • Uzm. Büşra GÜMÜŞ
 • Uzm. Ayhan DEMİR
 • Uzm. Kübra YILMAZ
 • Uzm. Gizem TURAÇ KARAKURT
 • Uzm. Tuba ÖZBAY
 • Uzm. Burcu YALDIZ
 • Merve DEMİRÖZÜ
 • A.Mükremin ÇAKMAK
 • Görevlerimiz

  MADDE 11 – (1) Proje yönetimi ve destek daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. TÜSEB’e yapılacak proje başvurularının ön kabulünü, proje tekliflerinin proje formuna uygunluğunu ve bütçe açısından ön değerlendirmelerini yapmak.
  2. Enstitülerin proje yönetimi konusunda, proje çalışanlarıyla, tüm paydaşlar arasında iletişimi ve projelerin koordinasyonunun etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  3. Projeler ve araştırma destek programları ile bunların başvuru tarihlerinin duyurularını yapmak, araştırmacıları bilgilendirmek (internet sitesi, toplantılar, seminerler ve benzeri).
  4. Proje sahiplerinin, idari prosedürler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri, mali konularda periyodik eğitimler düzenlenmesini sağlamak.
  5.  Projelere ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Başkana sunmak.