Haberler / "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede Yayınlandı.

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede Yayınlandı.

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayınlandı.

Yönetmelikle, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kaynaklarından desteklenmesine karar verilen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191217-4.htm