Haberler / TAÇESE Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Bilim Kurulu İlk Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi.

TAÇESE Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Bilim Kurulu İlk Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi.

TACESE Maternal ve Perinatal Sağlık Bilim Kurulu Maternal ve Perinatal Enfeksiyon Alt Çalışma Grubu Toplantısı TACESE Başkanı Prof. Dr. Esma SARIKAYA’nın başkanlığında 8 Dernek (Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, HIV Enfeksiyonu Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Neonatoloji Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği),Maternal ve Perinatal Bilim Kurulu Üyeleri (Prof. Dr. Serdar CEYLANER, Prof. Dr. Mehmet Zeki TANER, Prof. Dr. Tuğrul TİRYAKİ) ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün (Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı’ndan Doç. Dr. Gülay KORUKLUOĞLU, Zoonatik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’ndan Uzm. Dr. Sultan YOLBAKAN, Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’ndan Dr.Ayla AYDIN) katılımı ile gerçekleştirildi.