Haberler / ISQua 37. Uluslararası Konferansı Bildirileri - Floransa 2020

ISQua 37. Uluslararası Konferansı Bildirileri - Floransa 2020

30 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında Floransa/İtalya’da düzenlenecek olan 37. ISQua Uluslararası Konferansı Sağlıkta Küresel Yol Haritalarına yönelik inovasyonu ve yaratıcılığı önceleyen 'Emotion, Inspiration and Creativity: Pathways to Global Health Quality'  ana teması ile gerçekleştirilecektir. 

Tokyo, Londra, Kuala Lumpur ve Cape Town Konferansları ve ISQua Genel Kurulunda ülkemizi temsil eden Enstitümüz, Türkiye’nin kalite, akreditasyon ve güvenlik alanında gerçekleştirdiği başarılı uygulamaların ve çalışmaların uluslararası platformlarda daha çok temsil edilmesi gerekliliğine inanmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde birçok kurum ve kuruluşumuz ile sektörde çalışan birçok sağlık çalışanı ve akademisyenimizin değerli çalışmalarının uluslararası bilimsel platformlarda sunulması, ülke olarak bu platformlarda farklı sektör temsilcileri ile yer almamız, ülkemizce sunulan hizmetlerin marka değerinin artmasına ve sağlık turizmine de hizmet edeceği düşünülmektedir. 

Gerçekleştirilecek konferansta sekiz ana başlıkta bildiriler kabul edilmektedir. Bildiri gönderimi için son kabul tarihi ise 30 Ocak 2020 olarak belirtilmiştir.  

Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
 

Bildiri Gönderimi ve Konferansa ilişkin Detaylar:
https://www.isqua.org/events/florence-2020.html

Önceki Yıllarda Gerçekleştirilen Konferanslara İlişkin Bilgiler:
https://www.isqua.org/events/past-conferences.html