Haberler / Yaşlı Dostu Hastane Çalıştayına katılım sağlandı.

Yaşlı Dostu Hastane Çalıştayına katılım sağlandı.

Yaşlılığın özel koşullarına uygun hizmet verebilmek için ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konsepti gün geçtikçe önem kazanmakta, bu konsept ile giderek yaşlanan nüfusla birlikte artan yaşlı hastalara, hakkettikleri sağlık hizmetlerini sağlamak ve bunu kalıcı ve ulusal bir sağlık hareketi haline getirmek amaçlanmaktadır.

Ülkemizin çeşitli kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, bu alana yönelik çeşitli düzeylerde çalışmalar yürütülmekte, ‘yaşlı dostu’ hizmet sunum ortamları oluşturulması için çalışılmaktadır. Aralarında çok sayıda akademisyen, hastane yöneticisi, sağlık çalışanı ve klinisyenin yer aldığı bir çalışma grubu tarafından, bu alana yönelik çalışmaların ülkemizde sağlık hizmeti veren tüm hastanelerde yaygınlaştırılması amacıyla ‘Yaşlı Dostu Hastane Kriterleri’nin oluşturulmasına yönelik bir dizi çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, 3 Aralık 2019 tarihinde ‘Bayındır İçerenköy Hastanesi ev sahipliğinde, İstanbul Green Park Hotel’de “Yaşlı Dostu Hastane Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştaya, Enstitümüzü temsilen Akreditasyon Standartları Birim Sorumlusu Uzm. Demet GÖKMEN KAVAK ve Kalite Yönetimi ve İyileştirme Birim Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Keziban AVCI katılım sağlamışlardır. Panel süresince, bu alana yönelik çalışmaların ülkemizde yaygınlaştırılmasına yönelik TÜSKA işbirliğinin sağlanmasına yönelik paylaşımlarda bulunulmuştur.

Bayındır Hastanesi yöneticileri ve ekibi ile bu alana yönelik çalışma yürüten tüm çalışanlara teşekkür eder, çalışma sonuçlarının ülkemiz için yararlı olmasını dileriz.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü