Haberler / Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Yönetimi ve Kılavuz Oluşturulması Çalıştayı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Yönetimi ve Kılavuz Oluşturulması Çalıştayı

Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda ulusal tanı, tedavi ve izlem standartlarının belirlenmesi amacıyla TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE)’nin koordinesinde, her hastalık için ilgili tüm paydaşların katılımıyla birer çalışma grubu oluşturulması ve çalışma grupları tarafından yapılacak iş bölümü çerçevesinde hem hastalık hakkındaki durum raporu, hem de basamaklandırılmış tanı, tedavi ve izlem algoritmalarının oluşturulması kararlaştırıldı. 

Bu çerçevede ilk hastalık olarak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar arasında 3. sırada mortalite nedeni olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) belirlendi. 06 Aralık 2019 tarihinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Yönetimi ve Kılavuz Oluşturulması Çalıştayı TÜSEB Koşuyolu Yerleşkemizde yapıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Birimlerinden; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık’ın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nden temsilci uzmanlar katıldı. Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nden temsilciler ile TÜHKE uzman ve araştırmacıları katıldı (Katılımcı listesi ve çalışma programı ektedir) . Toplantı TÜHKE Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman ve TÜHKE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feyza Erkan tarafından yönetildi. Katılımcı uzmanlar ilgi alanlarına göre 4 alt gruba ayrıldı:

1- Risk Faktörleri ve Tanı Grubu
2- Akut Alevlenmeler ve Tedavisi Grubu
3- Stabil Hastalık ve Tedavisi Grubu
4- Rehabilitasyon ve İlaç Dışı Koruyucu Önlemler

Toplantı sonunda gruplar yol haritalarını ve hazırlayacakları nihai raporların muhtemel tamamlanma tarihlerini sundular (15 Ocak 2020). Bu tarihten sonra rapor ve algoritmalara nihai şeklin verilmesi için yarım günlük bir toplantı daha yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca tüm gruplar tarafından Türkiye’de KOAH risk faktörleri, tanı sıklığı ve tedavi uyumu konusunda bir saha araştırması yapılması gerektiği dile getirildi ve bunun TÜSEB tarafından fonlanması isteği dile getirildi.
 

Katılımcı listesi için tıklayınız.

Çalıştay programı için tıklayınız.