TÜSEB / Haberler / 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Sona Erdi

5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde "Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar" temasıyla düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sona erdi.

Kurultayda, obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanser gibi dünyada artış gösteren kronik bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, risk faktörleriyle mücadele, mevcut hastaların tedavi edilmesi ve hastalıklardan kaynaklanan komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin tespiti ve uygulamaya konulması hususundaki hedefler ele alındı.

Türkiye'den ve birçok ülkeden, sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda araştırmacı olarak çalışan katılımcılar ile bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşlarının bir araya geldiği kurultay, yaklaşık 500 katılımcıyı ağırladı.

Sağlıklı beslenmeyi ve fiziki gelişmeyi teşvik eden politika ve programların savunuculuğunu yaptığı için "Sağlıklı Kurultay" adı verilen kongrede, katılımcılara sağlıklı gıdalar ikram edildi ve oturum aralarında fiziksel aktivite yaptırıldı.

Kurultayın kapanış oturumunun ardından TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve kurultayın genel sekreteri İlhan Satman sonuç bildirgesini okudu.

"Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi önemli"

Kurultayın, DSÖ Avrupa bölgesindeki bulaşıcı olmayan diyabet, kanser, kronik solunum yolu hastalıkları ve ruhsal hastalıkların yükünü azaltmak, küresel olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve bununla bağlantılı diğer hedefleri gerçekleştirmek amacıyla toplandığı belirtilen bildirgede, bulaşıcı olmayan hastalıkların bölgesel ve küresel çapta önlenmesinin önemi vurgulandı.

Obezite ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklarla bağlantılı konuları, sağlık ve siyasi alanda en üst seviyeye taşımak için 2006 yılında Türkiye'de imzalanan "Obezite ile Mücadele Avrupa Sözleşmesi"nden sonra pek çok gelişmenin yaşandığına işaret edilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Son 10 yılda ciddi bir artış gösteren bulaşıcı olmayan hastalıklarla bağlantılı kanıt ve siyasi tavır değişmiştir. Ayrıca, bulaşıcı olmayan hastalıkları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik kanıtlanmış pek çok müdahale ve bağlılıklara rağmen, ilerlemenin küresel olarak yavaş ve düzensiz olduğunu belirten DSÖ Bağımsız Üst Düzey Komisyonu'nun raporundaki ana bulgulara da dikkat etmekteyiz. Böylelikle biz, kapsayıcı politikaları, yenilikleri, kapasite geliştirme yatırımlarını ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele deneyimlerini paylaşmak için fırsat ihtiyaçlarının farkındayız."

"Sağlık eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı olacağız"

Bildirgede, bulaşıcı olmayan hastalıklar küresel eylem planı ve 2016-2025 DSÖ Avrupa Bölgesinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolüne Yönelik Eylem Planı'nda vurgulandığı üzere, bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı yeterli ve sürdürülebilir müdahaleler geliştirmek için farklı sektörlerin iş birliği için küresel hareketlerin farkında olunduğu aktarıldı.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların yüklerini azaltmak için hızlandırılmış eylem planının ve siyasi yönelimlerin onaylanması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Böylece bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için kurultay boyunca anlatılan iyi uygulama örneklerini daha da ileriye götürmek için girişimde bulunduk. 'Sağlık 2020' hedefinin değer bazlı ve evrensel sağlık kapsayıcılığını tekrar teyit etmiş olduk ve bu taahhütleri sahiplenmeye devam edeceğiz. Avrupa bölgesindeki ülkeler arasında bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle sağlık eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı olacağız."

Haberin Kaynağı

  • Sağlık Bakanlığı
  • TÜBİTAK
  • NIH
  • Max Planck
  • INSERM