TÜSEB / Haberler / BİYAŞAM Eğitim Serileri – ‘Rekombinant DNA Teknolojileri ve Klonlama Eğitimi’ Gerçekleştirildi

BİYAŞAM Eğitim Serileri – ‘Rekombinant DNA Teknolojileri ve Klonlama Eğitimi’ Gerçekleştirildi

TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Rekombinant DNA Teknolojileri ve Klonlama Eğitimi’ tamamlandı. 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında pandemi sürecinde TÜSEB’in üstlendiği rol ve ortaya koyduğu vizyona değinen Başkan Akdoğan, eğitimin düzenlendiği TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezi ve TÜSEB proje destek programlarının amaçlarından birinin de  Türkiye’de sağlık ve biyoteknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunmak olduğunu, Biyoteknolojik İlaç ve Aşı Ar-Ge Merkezi (BİYAŞAM)’nde düzenlenen eğitim serilerinin de bu amaca hizmet etmesi düşüncesi ile başlatıldığını belirtti. Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, ‘Rekombinant DNA Teknolojileri ve Moleküler Klonlama Eğitimi’nin Türkiye’de yerli ve millî aşı, biyoterapötik ve tanı kiti gibi biyoteknolojik ürünlerin Ar-Ge ve üretimi noktasında akademi, kamu, özel sektör mensuplarına ve üniversite öğrencilerine destek olmayı amaçladığını vurguladı.

TÜSEB Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan Biyoteknolojik İlaç ve Aşı Ar-Ge Eğitim Merkezi (TÜSEB-BİYAŞAM)’nde gerçekleştirilen üç günlük eğitim, TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü araştırmacı, uzman ve proje personelleri tarafından verildi. Eğitim kapsamında, aşı ve rekombinant protein üretimi sistemlerinde kullanılan rekombinant DNA’nın ekspresyon vektörlerine klonlanmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler ile moleküler klonlama sırasında kullanılan biyoinformatik araçların eğitimi verildi.