TÜSEB / Haberler / Sağlık Hizmetlerinde Mükemmeliyet Merkezleri Kurulmasına yönelik ‘Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge’ Yayımlandı...

Sağlık Hizmetlerinde Mükemmeliyet Merkezleri Kurulmasına yönelik ‘Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge’ Yayımlandı...

TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan ‘Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge’ yayımlanmıştır.

Bu Genelge kapsamında;

Türkiye’de kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleri içerisinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili, fiziki alt yapısı ve kalite kültürü uygun hizmet birimlerinin kurumsal olarak “mükemmeliyet merkezi” adıyla yapılandırılması ve bu merkezlerin ihtiyaç duyulan özellikli sağlık hizmetleri sunumu ile birlikte eğitim ve AR-GE alanında rol üstlenmeleri hedeflenmiştir.

Mükemmeliyet Merkezlerine (MM) yönelik temel politika ve stratejiler,  TÜSKA’nın da bir üyesi olarak çalışacağı ‘Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu (MMK)’ tarafından belirlenecek, Komisyonun sekretaryası TÜSKA tarafından yürütülecek ve sağlık kurum ve kuruluşları Bakanlık onayı ile tescillenecektir.

Sağlık tesislerinin Mükemmeliyet Merkezi olabilmelerine yönelik belirlenen MM kriterlerine yönelik denetimler, TÜSKA tarafından, ‘TÜSKA Mükemmeliyet Merkezi Programı’ çerçevesinde gerçekleştirilecek ve bu denetimler sonucunda, kurumun MM kriterlerine uygunluk düzeyine yönelik hazırlanacak denetim raporu tescil sürecinin belirleyici unsuru olacaktır.

Mükemmeliyet merkezleri programları ile ilgili başvuru belgeleri, kılavuzlar, rehberler vb. belgeler TÜSKA tarafından yayımlanacak, başvurular bu belgeler doğrultusunda yapılacak, TÜSKA Mükemmeliyet Merkezi Programına yönelik tüm detaylar yakın süreçte TÜSKA web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.

Mükemmeliyet Merkezlerine yönelik bu çalışmaların ülkemiz için hayırlı olmasını diler,

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

 

Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı sayfasındaki habere ulaşmak için tıklayınız.

  • Sağlık Bakanlığı
  • TÜBİTAK
  • NIH
  • Max Planck
  • INSERM