TÜSEB / Haberler / Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Yetiştirmek Amacıyla Denetçi Eğitim Programı Başvuru İlanı

Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Yetiştirmek Amacıyla Denetçi Eğitim Programı Başvuru İlanı

6569 sayılı Kanun kapsamında, ülkemizde sağlık hizmetlerinin akreditasyonu TÜSEB’e bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede Enstitümüz tarafından, Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı planlanmıştır. İlgili eğitim programına başvurular 11/03/2019 ile 18/03/2019 tarihleri arasında Enstitümüz web sitesi (https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tuska) sitesi üzerinden yapılacaktır.

 1. Genel / Asgari Başvuru Kriterleri

2.maddede belirtilen her bir kontenjan türündeki ilgili kriterlere sahip olanların başvuru yapabilmesi için Asgari Kriterler şunlardır:

 1. En az Lisans mezunu olmak.(Noter veya çalıştığı kurum onaylı (onaysız fotokopiler geçersiz kabul edilir)
 2. Seyahat engeli bulunmamak (dilekçe ile beyan edilecektir)
 3. Askerlikle ilişiği bulunmamak (dilekçe ile beyan edilecektir)
 4. En az 5 (beş) yıl süre ile kamu veya özel sektörde aktif olarak görev yapmış olmak.
 5. Halen kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerde (kamu ve vakıf dahil) kadrosunun bulunuyor olması.

2. Kontenjan Türleri ve Kriterleri 

Toplamda 40 adet Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı’nın programa alınacaktır.Bu bölümde her bir kontanjan türünün adı, çeşitleri, her çeşit için kaç denetçi adayı alınacağı belirtilmiş olup, ayrıca “Dipnotlar”da her bir kontenjan çeşidine özgü nitelikler yer almaktadır.

1.maddede geçen Genel/Asgari Başvuru Kriterleri ile bu maddede (2.madde) geçen kontenjanlara ait kriterlerin sağlanması ve belgelenmesi başvurunuzun geçerliliği açısından zorunludur. Tercih kriterleri kontenjan üzeri başvurularda sıralamaya esas olarak kullanılmaktadır.

2.1. Öğretim Üyesi / Eğitim Görevlisi (10 kişi)

 1. Hekimlik hizmetleri kontenjanı - 5 (beş) kişi1
 2. Diş Hekimliği hizmetleri kontenjanı - 2 (iki) kişi2
 3. Teknik hizmetler kontenjanı - 1 (bir)3
 4. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı - 2 (iki)4

1Tıp bilimleri alanında Üniversitelerde Öğretim Üyesi veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitim Görevlisi olarak görev yapanlar başvurabilir. Bu kontenjanın 2’si Dahili,, 3’ü Cerrahi Tıp Bilimlerine ayrılmıştır. 

2 Diş Hekimliği hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapanlar başvurabilir.

Mühendislik hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapanlar başvurabilir.

İlaç ve Eczacılık hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapanlar başvurabilir.

2.2. Diğer (30 kişi)

 1. Pratisyen Hekim kontenjanı - 5 (beş) kişi1
 2. Uzman Hekim kontenjanı - 10 (on) kişi2
 3. Diş Hekimliği hizmetleri kontenjanı - 3 (beş) kişi3
 4. Teknik hizmetler kontenjanı - 2 (iki)4
 5. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı - 2 (iki)5
 6. Yönetim hizmetleri kontenjanı – 8 (üç)6

 1 Tıp fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.

Uzman Hekim olarak görev yapanlar başvurabilir. Bu kontenjanın 4’ü dahili, 6’sı cerrahi branşlar için ayrılmıştır

3 Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir

4 Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik, Elektronik veya Yazılım Mühendisliği mezunları ile bunlara eşdeğer programlardan mezun olanlar başvurabilir.

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunları başvurabilir.

 6 Sağlık Yönetimi/İdaresi lisans mezunları başvurabilir.

3. Başvuru Şekli ve Tercih Kriterleri

Başvurular  www.tuseb.gov.tr/tuska web sitesi üzerinde yer alan linkteki formdaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurularak ve gerekli kanıtlayıcı belgeleri içeren doküman (tüm belgelerinizi içeren 1 adet pdf olarak yüklenmesi) yüklenmek suretiyle yapılacaktır. Formda belirttiğiniz bilgileri kanıtlayan belgelerin sisteme yükleyeceğiniz dokümanda bulunması gerekmektedir.

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi genel/asgari başvuru kriterlerini sağlanması ile her bir kontanjanın kendine özgü kriterlerinin sağlanması zorunludur.Kanıtlayıcı belgelerin kurumunuz veya noter onaylı halleri bulunmalıdır. Başvuru dönemi sonrasında herhangi bir bilgi/belge beyanı kabul edilmeyecektir. Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek olup, ilgililer hakkındaki idari ve adli süreçler saklıdır. 

Her aday yalnızca tek başvuru yapabilir, birden fazla başvuru yapılamaz. Ancak Enstitü tarafından herhangi bir kontenjan dolmadığı taktirde yerleşemeyenlerden uygun olanları Enstitü değerlendirebilir.

Yüklenecek Belgeler:

1. Diploma (en az Lisans, varsa tamamlanan en üst diploma derecesi (yüksek lisans, doktora vb.).

2. Askerlikle ilişiği bulunmadığı ve seyahat engeli olmadığı hakkında beyan dilekçesi.

3. Halen çalıştığınıza dair çalışma belgesi (Şubat 2019 ve sonrası tarihli)

4. Varsa yabancı dil düzeyini gösterir belge. (ÖSYM ve YÖK tarafından denk sayılan yabancı dil belgeleri)

5. Kalite, denetim(performans), verimlilik, tetkik vb. amaçlı yapılan değerlendirme sayısını gösterir belge. Bu belgenin kurumunuzdan alacağınız resmi bir yazı içerisinde doğrudan sayı belirtmesi gerekmektedir. Örneğin ilgili 5 adet kalite, 10 adet verimlilik değerlendirmesine katılmıştır ibareli kurum amiriniz onaylı belge.

6. Sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında yapılan yayınların (Master/Doktora Tezi,Bilimsel  Makale, Bilimsel Kitap)gerekli bilgileri (kapak, yazar bilgisi, ISBN veya ISSN bilgisi, index bilgisi, yayınevi bilgisi)

8. Yöneticilikte ne kadar süre geçirildiğini gösteren belge (Hastane Yönetici, Başhekim ve Yardımcısı, Müdür ve Yardımcısı ve bunların dengi kadrolar ile bunlardan daha üst unvanlı yöneticilik unvanları)

9.  Ulusal, bölgesel veya yerel (kamu, özel veya kamu-özel) düzeyde kurumsal performans/değerlendirme/tetkik/kalite birimlerinde görev yapma süresini gösteren kurumundan alınmış belge.

 

4. Puanlandırma

Puanlandırma kontanjanın üzerinde başvuru gerçekleştiği taktirde aşağıdaki şekilde yapılır.

4.1.Öğrenim Düzeyi ve Akademik Unvan:

Yüksek Lisans – 2

Doktora – 4

Dr.Öğr.Üyesi – 5

Doçent: 8

Profesör: 10

4.2.Yabancı Dil Düzeyi:

60-69: 2

70-79: 3

80-89: 5

90-100: 7

4.3.Bilimsel Yayınlar (Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon konusunda):

Ulusal Makale: 1 (Ulakbim tarafından taranan)

Uluslararası Makale: 3 (SCI, SSCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergiler)

Diğer Uluslararası Makale: 2 (Diğer uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergiler)

Yüksek Lisans Tezi: 2

Doktora Tezi: 3

Kitap yazarlığı: 3

Kitap Bölümü yazarlığı: 1

4.4.Yöneticilik Deneyimi:

1-3 yıl: 1

4-5 yıl: 2

5 yıl ve üzeri: 3

4.5.Kalite/Performans/Verimlilik vb.Departman Deneyimi:

1-3 yıl: 1

4-5 yıl: 2

5 yıl ve üzeri: 3

4.6.Değerlendirme Sayısı (Kalite, Performans, Verimlilik):

1-9: 1

10-19: 2

20-49: 3

50 ve üzeri: 5

5. Başvuru Sonuçlarının İlanı

Tüm başvurular ilgili kontenjan türleri dahilinde ilgili kriterlere göre değerlendirilerek https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tuska/index.php web sitesinde sağlıkta akreditasyon denetçisi aday adayı olmaya hak kazananlar ilan edilir.  Kontenjana girmeye hak kazanan adaylar aşağıda yer alan Denetçi Eğitim Programı Özet Süreci’nden geçerler. Bu süreçte Katılımcı Gizlilik Sözleşmesi aşaması dahil aşamalardan geri çekilenler yerine Enstitü tarafından sıralamaya göre ilgili adaylar davet edilir.

6. Denetçi Eğitim Programı Özet Süreci

Sağlıkta akreditasyon denetçisi aday adayı olmaya hak kazananlar aşağıda temel başlıkları belirtilen süreçten geçerek eğitim programını tamamlarlar. Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı 10-14 Haziran ve 2-6 Eylül 2019 içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 • Uygun görülen aday adayların orijinal evraklarının istenmesi
 • Başvuru Daveti ve Aday Başvuru Formu gönderilmesi
 • Katılımcı Gizlilik Sözleşmesi (Kurum ile kişi arasında)
 • Ön Hazırlık Dönemi (adayların eğitim öncesi eğitime hazırlık çalışmaları ve SAS Raporu hazırlamaları)
 • Eğitim Dönemi (Teorik ve Pratik) 
 • Sınavlar ve Adayın Değerlendirilmesi
 • Başarılı olanlar ile Etik Sözleşme ve Sertifikalandırma
 • İtiraz Süreci

7. Sağlıkta Akreditasyon Denetçileri İle İlgili mevzuatlar aşağıda yer almakta olup, kadrosu Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra birimlerinde olmayanların kurumlarından 6569 sayılı kanunun 12.maddesinin 10.fıkrası gereğince izin yazısı (Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi olarak görevlendirilmelerinde sakınca olmadığına dair)  almaları gerekmektedir. Bu kapsamda eğitim programına kabul edilen ilgili adayların bahsedilen yazıyı sonuçların ilanını takiben 10 iş günü içinde Enstitüye ulaştırmaları gerekmekte olup, aksi halde yedek adaylar davet edilecektir.

Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi yetiştirilmesi süreci ile görevlendirme ve mali hususlar aşağıdaki mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 

Adres

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

Yeni Bayındır Mahallesi, Mavi Göl Cd. No: 5 06270 Mamak / ANKARA

 

İletişim

TÜSKA Denetim ve Eğitim Yönetimi Birimi

Tel: 0 (312) 920 15 15

e-posta: tuskadep@tuseb.gov.tr

 • Sağlık Bakanlığı
 • TÜBİTAK
 • NIH
 • Max Planck
 • INSERM