TÜSEB / Haberler / Sağlıkta Yapay Zekâ Seminer Serisi

Sağlıkta Yapay Zekâ Seminer Serisi

Veri bilimi ve yapay zekâ alanında yetkinlik sahibi insan kaynağını sağlamaya yönelik eğitimler vermek, sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ alanında yurtiçi ve yurtdışı iş birlikleri gerçekleştirmek ve ülkemizin dijital sağlık ekosisteminin oluşturulması için gerekli araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek hedefleri doğrultusunda TÜSEB Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Yapay Zekâ Seminer Serisi’nin ilki TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisinde gerçekleştirildi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan; yapay zekânın tanımı ve teknikleri ile yapay zekâda yeni eğilimler, uzman sistemlerin yapısı ve özellikleri, uzman sistem geliştirme adımları, mühendislik uygulamaları, fizyoterabotun yapısı ve işleyişi, roboterapi gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Seminer, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Seminer serisi; Medikal Alanda Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ, Yapay Zekânın Matematiksel Alt Yapısı ve Klinik Veri ile Açıklanması, Yapay Zekâ- Makine Öğrenmesi Ekseninde Problemlerin Ele Alınması, Denetimli Öğrenme: k-NN, Karar Ağaçları ve ANN, Yarı Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme, Fizyoterapi Alanında Robotik ve Yapay Zekanın Kullanımı, Bilgisayarlı Görü Çerçevesinde Tıp Alanındaki Robotik Teknolojiler başlıklı seminerler ile alanında uzman isimler ile devam edecek.