TÜSEB / Haberler / TÜSEB Destekli COVID‐19 Aşı Projeleri Çalıştayı

TÜSEB Destekli COVID‐19 Aşı Projeleri Çalıştayı

TÜSEB tarafından COVID-19 pandemisine karşı hızlıca harekete geçilerek, ülkemiz için stratejik ve ekonomik öneme sahip yerli aşıların üretilmesi amacı ile 6 yerli aşı projesine mali ve bilimsel destek sağlandı.  Bu kapsamda; Erciyes, Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Atatürk ve Akdeniz üniversitesi aşı adayları desteklendi. 21-22 Mart tarihlerinde Ankara Aziz Sancar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde TÜSEB tarafından desteklenen aşı adaylarında gelinen son durumu değerlendirerek, bilimsel tecrübelerin paylaşılması amacı ile “TÜSEB Destekli COVID-19 Aşı Projeleri Çalıştayı” düzenlendi. 

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay, TÜSEB desteği ile ülkemizin Faz-2 aşamasında olan ilk yerli COVID-19 aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ nin, COVID-19 Aşı Adayının Geliştirme Süreci ve Aşı Geliştirme Platformları üzerine tecrübelerini paylaştığı sunumu ile devam etti. Ardından ülkemizin Faz-2 aşamasında olan ilk yerli aşı adayının klinik çalışmalar sürecini yürüten Erciyes Üniversitesi İKUM (İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, Yerli Covid-19 Aşısı ile ilgili Klinik Faz I-II safhalarında yaşadığı süreçler hakkında bilgiler verdi. TÜSEB tarafından desteklenen bir diğer aşı projesi yürütücülerinden Hacettepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye’de Faz III Aşı Çalışmaları ve Klinik Araştırmaların Yürütülmesi hakkında gerçekleştirdiği sunumunda, TÜSEB’ in klinik çalışmalara önderlik ederek çok kritik bir noktada yer aldığını vurguladı. Çalıştayın ilk günü; TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü Başkan V. Doç. Dr Rabia Çakır Koç moderatörlüğünde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Doç. Dr. Zafer Sezer, Prof. Dr. Serhat Ünal ve Uzm. Vet. Hek. Öznur İnan’ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlaması ile sona erdi.

Çalıştayın ikinci günü, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Uzm. Mol Biy. Batuhan Yeşilyurt’un “Ürün Odaklı TÜSEB Proje Destekleri” sunumu ile başladı. Ardından İDEA Sorumlusu Uzm. Vet. Hek. Öznur İnan “Aşı Çalışmalarında Hayvan Deneyleri” hakkında bilgi verirken, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Semra Aydın, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tarlan Mammedov, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kadir Turan, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serap Derman TÜSEB desteği ile klinik öncesi aşamadaki COVID-19 aşı adayları hakkında bilgi verdi. TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) Klinik Araştırmalar Dairesi İzleme ve Değerlendirme Birimi Sorumlusu Mol. Biy. Gökhan Özkan’ın “Aşı Çalışmalarında Klinik Araştırmalara Geçiş” başlıklı sunumunun ardından, TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü Başkan V. Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ moderatörlüğünde Uzm. Mol Biy. Batuhan Yeşilyurt, Uzm. Vet. Hek. Öznur İnan ve Mol. Biy. Gökhan Özkan katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

İki gün süren çalıştay kapsamında, aşı adayı projelerde Ar-Ge faaliyetlerinden hayvan deneyleri ve klinik çalışmalara kadar aşı ekipleri karşılaşılan sorunları ve çözümleri tartışarak bilgi ve tecrübe alışverişinde bulundu. Çalıştay; TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın biyoteknolojide AR-GE faaliyetlerinin önemi üzerine yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.