TÜSEB / Haberler / TÜSEB DiaVTM Viral Transport Besiyeri

TÜSEB DiaVTM Viral Transport Besiyeri

TÜSEB-DiaVTM – Viral Transport Besiyeri sağlık kuruluşlarına başvuran hastalardan alınan nazofaringeal-orofaringeal sürüntü, balgam, bronkoalveolar lavaj ve tükürük örneklerinin çalışılması için ilgili laboratuvara taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kaliteli ürün içeriği sayesinde, alınan örneklerin bozulmadan kısa veya uzun süreli saklanmasına olanak tanımaktadır. 

TÜSEB-DiaVTM – Viral Transport Besiyeri, SARS-CoV-2, Influenza Tip A, Influenza Tip B, Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV), Parainfluenza, Sitomegalovirüs (CMV) gibi birçok viral patojenin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Birden fazla viral patojen ile çalışılmasına olanak sağlaması en büyük avantajlarından biridir. Ürün içeriğinde bulunan antifungal ve antimikrobiyal ajanlar sayesinde olası kontaminasyon risklerinin önüne geçilmiştir.

TÜSEB-DiaVTM – Viral Transport Besiyeri, tamamen yerli imkân ve kaynaklar ile TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü araştırmacılarının çalışmaları sonucu geliştirilmiştir.