TÜSEB / Haberler / TÜSEB Geleceğin Pandemileri Sempozyumu Gerçekleştirildi

TÜSEB Geleceğin Pandemileri Sempozyumu Gerçekleştirildi

COVID-19 pandemisi sürecinde kazanılan tecrübe ile gelecekte ortaya çıkabilecek pandemiler için ülkemizin yol haritasının belirlenmesi, kapsamlı değerlendirmelerin yapılması, koordinasyonun sağlanması ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla ekosistemin tüm paydaşlarının bir araya getirilmesi gelecekte ülkemizin karşılaşacağı sorunlara çözüm önerilerinin oluşturulması açısından güvence teşkil edecektir. Bu kapsamda, epidemiyoloji, koordinasyon, altyapı, teknoloji ve iletişim alanlarındaki çalışma ve gelişmelerin, teşhis, tedavi ve aşı çalışmalarındaki dönüşümlerin, prototip patojenler ve potansiyel risklerin ortaya konulması önem taşımaktadır. Bahse konu durum kapsamında sağlık ekosisteminin öncü kuruluşu TÜSEB tarafından, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "TÜSEB GELECEĞİN PANDEMİLERİ SEMPOZYUMU" 11-12 Ekim 2022 tarihlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.  

T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA'nın katılımları ve açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun açılış konferansında TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN “TÜSEB Perspektifinden Geleceğin Pandemilerine Bakış” konusunu değerlendirdi. İletişim, eğitim, ticaret, uluslararası etkileşim, sağlık gibi alanlarda uzman konuklar ile COVID-19 pandemi sürecine farklı perspektiflerden bakışların, gelecek pandemilere dair potansiyel risklerin ve alınması gereken önlemlerin on oturum başlığı altında ele alındığı sempozyumda COVID-19 pandemisinde kazanılan tecrübeler ile gelecek pandemilere dair yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.