TÜSEB / Haberler / TÜSEB Strateji ve Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

TÜSEB Strateji ve Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek, Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak ve sürekli kılmak için; 11. Kalkınma Planı hedefleri ile Cumhurbaşkanının belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yoluyla bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan TÜSEB, 2040 projeksiyonu için sağlık alanındaki paydaşlarının katılımı ile TÜSEB Strateji ve Vizyon Çalıştayını gerçekleştirdi.

Çalıştay, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan liderliğinde 26-27 Mart tarihlerinde; bakanlıklar, sağlık kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

TÜSEB’in ülkemizin yerlileşme ve millileşme hedefinden hareketle sağlık bilim ve teknolojilerine katkı sağlamak misyonu ile düzenlediği çalıştayda iki gün boyunca uzmanlar grup çalışmaları ile sağlık ekosistemine katkı sağlayacak senaryoları ve sonuçlarını tartıştı, görüş alışverişinde bulundu.

Sağlık bilimi ve teknolojilerinde fark yaratacak yenilikçi yaklaşım ve stratejilerin geliştirildiği çalıştayın çıktılarının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz.