TÜSEB / Hakkımızda

Hakkımızda


 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul’dadır. Bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapılacak ve desteklenecektir. Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yapılarak, araştırmacılara bilimsel ortam sağlanacak, bilimsel araştırmalar yapılacak, koordine edilecek ve inovasyon teşvik edilecektir. AR-GE’ye katkı sağlanarak, sağlık bilim ve teknolojisi ekosistemleri geliştirilecek, yeni ürünlerin üretimi ve var olanların geliştirilmesi sağlanacaktır. Sağlık hizmetleri akredite edilecektir. Ülkemizin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ilerlemesi için kurs, konferans ve etkinlikler düzenlenecek; sertifika, eğitim ve öğretim programları uygulanacaktır.

Bilim insanları, fikri mülkiyet haklarını takip etme konusunda desteklenecek, patent başvuruları, lisans alma, bilgi aktarımı konularında girişimlerde bulunulması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi amacı ile araştırmacı yetiştirilmesi, ödüllendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde sağlık bilim ve teknolojisinin geliştirilmesi için alt yapı hizmetleri olan teknoparklar, kuluçka merkezleri, proje geliştirme ve teknoloji transfer ofisleri gibi bilim parkları kurulacaktır. Bu amaçları paylaşan üniversiteler desteklenecek, işbirliği ağları kümelenmeler oluşturulacak, bilim fuarları ve yarışmalar düzenlenecektir. TÜSEB, yurt içi ve dışında, sağlık kurumları, araştırma merkezleri, enstitülerle alt yapı, insan kaynağı ve finansman imkânlarını kullanarak işbirliğine girebilir.  Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilecek araştırmaları yapabilir. TÜSEB, ülkemizi uluslararası sağlık bilim ve teknolojileri platformlarında temsil eder.

TÜSEB, sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülke ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda kurulmuş olan araştırma enstitülerine, gerektiğinde yenilerini ekleyerek sağlık araştırmaları sahasında, yapılanmasını tamamlayacak ve işbirliği ağını kuracaktır.

Bu amaçla kurulan Enstitüler:

  • Türkiye Kanser Enstitüsü
  • Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
  • Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
  • Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü
  • Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
  • Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
  • Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
  • Türkiye Aşı Enstitüsü
  • Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü’dür.

TÜSEB, bu amaç ve ilkeler doğrultusunda sağlık bilimleri alanında yurt içi ve yurt dışı araştırma ve işbirliği yapmak, bilimsel kalkınmaya katkıda bulunmak ve ülkemizde bilimsel araştırmalar için ekosistem oluşturmak hedefleriyle kurulmuştur.

Misyon; Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında sistematik bir temelde yürütülen inovasyona yönelik çalışmalara öncülük etmek ve bu alanlarda uygulayıcılara ve araştırmacılara bilimsel, teknik ve mali destek sağlamak, gelişen teknolojiler doğrultusunda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerlileşme ve millileşmeyi arttırmak.

Vizyon; Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında Ar-Ge odaklı uluslararası lider bir kuruluş olmak.