TÜSEB / İnsan Kaynakları / Sürekli İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı (Ek Liste İçin)

Sürekli İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı (Ek Liste İçin)

Başkanlığımız bünyesine işçi pozisyonunda personel alımı; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden 26/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilmiş ve 04/01/2021-08/01/2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden işçi pozisyonları için adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin nihai liste İŞKUR tarafından 11/01/2021 tarihinde Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Nihai listede yer alan adayların; başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgelerini 14/01/2021-28/01/2021 tarihleri arasında elden, posta yolu veya kargo ile teslim etmesi gerektiği Başkanlığımız internet sayfasında ilan edilmiştir.

Evrakların Başkanlığımıza son teslim tarihi olan 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 18:00’a kadar 85 adayın evrakları teslim alınmış ve yapılan değerlendirme sonucu 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek liste gönderme başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerde Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce inceler; başvuru sahiplerine ilişkin ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu kurum ve kuruluşları, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma ileterek, aynı sayıda ve aynı listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak üzere ek liste gönderilmesi talebinde bulunabilir.” hükmü uyarınca İŞKUR’dan ek liste istenilmesine karar verilmiştir.

KPSS puan sıralaması dikkate alınarak İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi tarafından ek liste Başkanlığımıza bildirilmiştir.  Aşağıda belirtilen ek listede isimleri yer alan adayların başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgelerini en geç 22 Mart 2021 tarihi saat 18:00’a kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

1. İş Başvuru Formu (Ek-1)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3.Yerleştiği pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.)

4. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesinin internet çıktısı, (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir. 

5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir.) (Yabancı dil şartı aranan pozisyonlara başvuru yapan adaylar için)

6. İş tecrübesi veya deneyim istenilen pozisyonlar için bunu kanıtlayıcı belgeler,

7. Sertifika, katılım belgesi vb. belgeler, (Adayların bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

8. Özgeçmiş (CV).

*Mülakat tarihleri, ek listede isimleri belirtilen adayların evraklarını teslim etmeleri üzerine yapılacak değerlendirmeler sonrasında Başkanlığımızın web sayfasında (www.tuseb.gov.tr) ilan edilecek olup adayların duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

ADAY EK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

İletişim Bilgileri:
Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71/1 34718 Kadıköy/İSTANBUL
http://www.tuseb.gov.tr
Telefon: 0 216 547 26 00