TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Alımı Ön Değerlendirme Sonuç Duyurusu (İlan No: TÜSEB 2020-02)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Alımı Ön Değerlendirme Sonuç Duyurusu (İlan No: TÜSEB 2020-02)

Başkanlığımız bünyesine işçi pozisyonunda personel alımı; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden 26/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilmiş ve 04/01/2021-08/01/2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden işçi pozisyonları için adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin nihai liste İŞKUR tarafından 11/01/2021 tarihinde Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Nihai listede yer alan adayların; başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgelerini 14/01/2021-28/01/2021 tarihleri arasında elden, posta yolu veya kargo ile teslim etmesi gerektiği Başkanlığımız internet sayfasında ilan edilmiştir.

Evrakların Başkanlığımıza son teslim tarihi olan 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 18:00’a kadar aşağıda adı soyadı belirtilen 85 adayın evrakları teslim alınmıştır. Listede belge teslim ettiği belirtilen ancak belgelerinde eksiklik bulunan adayların tecrübe şartını belgelendiremedikleri anlaşıldığından bunların mülakata hak kazanamadıkları, listede adı bulunmayan adayların ise evraklarını teslim etmediği anlaşıldığından mülakata hak kazanamadıkları tespit edilmiştir.

Bu sebeple, 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek liste gönderme başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerde Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce inceler; başvuru sahiplerine ilişkin ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu kurum ve kuruluşları, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma ileterek, aynı sayıda ve aynı listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak üzere ek liste gönderilmesi talebinde bulunabilir.” hüküm uyarınca İŞKUR’dan ek liste istenilmesine karar verilmiş olup işe alım sürecine İŞKUR’dan gönderilecek ek listeye göre Başkanlığımızca devam edilecektir.

Listeye göre mülakata girmeye hak kazanan adayların ek listeye göre yapılacak değerlendirmeler sonrasındaki duyuruları takip etmesi önemle duyurulur.

Mülakat listesi için tıklayınız.